menu Home JGZAPP AANMELDEN PRIVACY INFORMATIE
Banner
Banner

Regel het zelf met de JgzApp


  • Wil je een afspraak maken? Kies je locatie of medewerker.

  • Komt een afspraak je niet uit? Wijzig direct.

  • Wil je een specifiek onderwerp bespreken? Geef dit van te voren aan.

  • Volg wie en wanneer toegang heeft gehad tot het dossier van jouw kind.

  • Lees informatie over opgroeien, ontwikkeling, opvoeden en ouderschap.

Over de JgzApp


De JgzApp wordt door de JGZ-organisatie aangeboden aan ouders en verzorgers van jonge kinderen en is gekoppeld aan het digitaal dossier. De ouder heeft met de JgzApp op een eenvoudige wijze de mogelijk­heid om informatie toe te voegen aan het digitale dossier. De informatie die wordt getoond is zichtbaar zoals die op dat moment in het dossier staat.

Met de JgzApp is de ouder aan zet. De ouder bepaalt bij welke JGZ-medewerker hij of zij een afspraak maakt. Wanneer de ouder gespreks­onderwerpen aan de afspraak toevoegt worden de bespreekpunten in het dossier aangepast aan de gekozen onderwerpen. Tijdens het consult zullen deze samen met de JGZ-medewerker besproken worden.

Ook kan de ouder zien welke JGZ-medewerker op welk moment en met welk doel het digitale dossier heeft ingekeken of bewerkt.

De JGZ-organisatie biedt in de JgzApp informatie over opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouder­schap aan. De ouder kan via de JgzApp vervolgstappen zetten om de onderwerpen verder te bespreken met een JGZ-medewerker.

Het uitgangspunt bij het maken van de JgzApp is om ouders en verzorgers meer mogelijkheden te geven voor een eigen inbreng en een eenvoudige toegang tot de dienst­verlening van de JGZ-organisatie. De JgzApp bestaat uit drie onderdelen waarvan de inhoud door de JGZ-organisatie wordt bepaald. JGZ Kennemerland is de eerste organisatie die de JgzApp aanbiedt.

De Onderdelen

Afspraken

Afspraken

Ouders en verzorgers hebben de mogelijkheid om een afspraak in te zien, te wijzigen of een nieuwe afspraak te maken. Hij of zij bepaalt de gewenste locatie en selecteert de mede­werker en de onderwerpen voor de afspraak. De geselecteerde onderwerpen activeren inhoudelijke modulen van het dossier zodat de medewerker kan registreren wat besproken is.

Toegang

Toegang

In dit onderdeel staat uitleg over hoe de toegang tot het dossier door de JGZ-organisatie is geregeld en er wordt getoond welke medewerkers gebruikelijke toegang hebben. Als andere medewerkers toegang hebben verkregen tot het digitale dossier worden de namen getoond en op welke dag de medewerkers toegang hebben verkregen met de reden daarvan.

Informatie

Informatie

De informatie is geselec­teerd door de organisatie en bevat allerlei onderwerpen die te maken hebben met opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouderschap. Naast het lezen van artikelen en tips of bekijken van filmpjes is het mogelijk om de onderwerpen te be­spreken met een JGZ-medewerker via de telefoon, een chat, een inloop­spreek­uur of door een afspraak te maken.

Afspraken

Afspraken

Ouders en verzorgers hebben de mogelijkheid om een afspraak in te zien, te wijzigen of een nieuwe afspraak te maken. Hij of zij bepaalt de gewenste locatie en selecteert de mede­werker en de onderwerpen voor de afspraak. De geselecteerde onderwerpen activeren inhoudelijke modulen van het dossier zodat de medewerker kan registreren wat besproken is.

Toegang

Toegang

In dit onderdeel staat uitleg over hoe de toegang tot het dossier door de JGZ-organisatie is geregeld en er wordt getoond welke medewerkers gebruikelijke toegang hebben. Als andere medewerkers toegang hebben verkregen tot het digitale dossier worden de namen getoond en op welke dag de medewerkers toegang hebben verkregen met de reden daarvan.

Informatie

Informatie

De informatie is geselec­teerd door de organisatie en bevat allerlei onderwerpen die te maken hebben met opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouderschap. Naast het lezen van artikelen en tips of bekijken van filmpjes is het mogelijk om de onderwerpen te bespreken met een JGZ-medewerker via de telefoon, een chat, een inloopspreekuur of door een afspraak te maken.

Aanmelden


De JgzApp is gekoppeld aan het digitale dossier van het kind. Belangrijk is dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt. Het aanmeldproces bestaat om die reden uit een aantal stappen waarbij de ouder of verzorger zich eerst persoonlijk meldt bij de JGZ-organisatie. Om te kunnen starten is er een aanmeldcode nodig die wordt gestuurd door de organisatie. Tijdens de eerste keer aanmelden ontvangt de ouder of verzorger een verificatie code die ingevoerd moet worden. Er wordt bij het aanmelden gebruik gemaakt van twee­staps­verificatie.

Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Het is belangrijk om secuur om te gaan met de gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Op welke wijze dat gedaan wordt staat hier kort beschreven. Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden op de JgzApp pagina van de website van de organisatie waar de JgzApp gebruiker is aangemeld.

Inhoudelijke informatie wordt opgeslagen in het dossier en niet in de JgzApp. In de JgzApp worden alleen gebruikersinstellingen opgeslagen. Daarnaast worden niet-inhoudelijke verkeersgegevens die van belang zijn om de juiste werking van de JgzApp te monitoren opgeslagen. Over het omgaan met deze gegevens zijn afspraken gemaakt met de JGZ-organisatie.

Tijdens het eerste gebruik wordt er bij sommige onderdelen gevraagd om toestemming te geven. Het gaat onder andere om:

  • Toestemming om de lokale opslag van de telefoon te gebruiken: hier wordt de registratiecode van het toestel opgeslagen dat gebruikt wordt tijdens het aanmelden.

  • Toestemming om de JGZ-organisatie toe te voegen aan de contacten: na het geven van een akkoord is het eenvoudig mogelijk om een chat gesprek te starten met een JGZ-medewerker.

De JgzApp is bedoeld voor ouders en verzorgers van jonge kinderen die in zorg zijn bij een JGZ-organisatie. De JgzApp wordt tijdens het aanmeldproces verbonden met het Digitale Dossier van uw kind. U mag de JgzApp uitsluitend gebruiken voor dit doel en de voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van de JGZ-organisatie. Deze gebruiksvoorwaarden van de JgzApp zijn te vinden op de website van de JGZ-organisatie waarbij u zich aanmeldt. Bij de aanmelding vindt u een verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden.

Meer Informatie


In de JgzApp staan de contactgegevens van de JGZ-organisatie voor meer informatie of contact naar aanleiding van het gebruik van de JgzApp.